MySports League

Jan.
19
2019
EHC Chur Capricorns
Anspiel: 20:00
EHC Basel

EHC Chur Capricorns - EHC Basel

Dez.
18
2018
EHC Basel
Anspiel: 20:15
EHC Chur Capricorns

EHC Basel - EHC Chur Capricorns