MySports League

Jan.
17
2018
EHC Chur
3:4 n.V.
EHC Basel

MySports League: EHC Chur Capricorns - EHC Basel/KLH

Jan.
13
2018
EHC Bülach
2:3 n.V.
EHC Basel

MySports League: EHC Bülach - EHC Basel/KLH

Jan.
09
2018
EHC Basel
6:4
EHC Brandis

MySports League: EHC Basel/KLH - EHC Brandis

Jan.
06
2018
EHC Basel
7:0
HC Université Neuchâtel

MySports League: EHC Basel/KLH - HC Université Neuchâtel

Dez.
23
2017
EHC Basel
3:6
HC Düdingen Bulls

MySports League: EHC Basel/KLH - HC Düdingen Bulls

Dez.
09
2017
EHC Seewen
6:5 n.V.
EHC Basel

MySports League: EHC Seewen - EHC Basel/KLH

Dez.
06
2017
EHC Dübendorf
9:4
EHC Basel

MySports League: EHC Dübendorf - EHC Basel/KLH

Dez.
02
2017
EHC Basel
5:3
EHC Chur

MySports League: EHC Basel/KLH - EHC Chur Capricorns